Wie zijn wij?

Welkom op de website van verftechnisch adviesbureau Argicon

Op deze site willen wij u graag informeren over de mogelijkheden van onze dienstverlening.

Wij specialiseren onze advisering op gebied van glas- , schilder-, wandafwerkingen voor vastgoed eigenaren- en onderhoudsbedrijven, objectmanagers, schildersbedrijven etc.

Met onze jarenlange ervaring in de branche op diverse management niveau’s zijn wij een volwaardige gesprekspartner voor uw vraagstukken.

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

* Inventariseren hoeveelheden (volgs NEN 3699)

* Kosten begrotingen/voorcalculatie’s opstellen

* Onderhoudsadviezen en maatregelen opstellen

* Meerjaren uitvoeringsplannen opstellen ( volgens NTA 8027)

* Inspectie en conditiemetingen uitvoeren volgens methodieken NEN 2767 & Rgd BOEI

* projectbegeleidingen en directievoering

* schade inventarisaties opstellen o.a. hout en betonschade’s

* prestatie beoordelingen uitvoeren en regisseren

  Calculatie