Calculatie

 

achtergrond vastgoedbeheer

Inventariseren:

Om de objectkosten van het vastgoedonderhoud te kunnen berekenen en dus te calculeren moet men eerst de elementen inventariseren.

Doel van de inventarisatie (uittrekken v.d. hoeveelheden) is inzicht te verkrijgen in de omvang van het object en dit dient als basis voor de kostenbegroting.

Voor het bepalen van de netto hoeveelheden hanteren wij de standaard meetmethode volgens de NEN 3699.

Gevel en/of element tekeningen en uitgebreide foto rapportages zullen worden aangereikt.

Voor het geautomatiseerd calculeren maken wij o.a. gebruik van Gilde Software ( Handsoft)

 

Voorcalculatie:

Buiten de inventarisatie kunnen wij u ook een concept aanbieding doen toekomen voor de werkzaamheden.

Hierbij worden de hoeveelheden n.a.v. het onderliggende bestek en of vraagstelling vanuit de opdrachtgever afgeprijsd.

De eenheidsprijs komt tot stand volgens het tijdsnormboek en de te verwerken materialen.

Klimtoeslagen, steigerwerk, en overige toeslagen worden eveneens meegenomen in de voorcalculatie.

Eventueel mogelijke scenario’s buiten een afkadering van een ten grondslag liggend bestek zal worden geadviseerd.

Meerjaren uitvoeringsplannen (MUP)

Voor het opstellen van meerjaren uitvoeringsplannen ( MUP), onderhoudsbehoefte en conditiemetingen hanteren wij de proces richtlijnen volgens de NTA 8027.

Hierdoor wordt de kwaliteit van het proces geborgd.

Onze gediplomeerde vastgoed adviseur kan desgewenst een integrale en objectieve MUP voor uw opstellen.

 

Conditiemeting

De conditiemeting is een methode om de technische staat van een bouwwerk vast te stellen.

Wij hanteren hiervoor objectieve, consistente en uniforme NEN 2767 en de RgdBOEI methodieken.

Onze gediplomeerde vastgoed inspecteur waarborgt een integrale en objectieve conditiemeting..