Beheer en onderhoud

achtergrond projectmanagementU als vastgoedmanager moet vanuit een strategische visie regisseren en vraag en aanbod in een sterk veranderende omgeving op elkaar afstemmen.

Alleen door te kiezen voor een integrale en systematische benadering van vraagstukken op het gebied van vastgoed, is een duurzaam en economisch verantwoord beheer mogelijk.

Onze integrale vastgoed inspecteurs en adviseurs  hanteren de RgdBOEI  methodiek om eenduidige en uniforme adviezen en rapportages op te stellen.

Het genormaliseerd  en periodiek monitoren van de element condities, uitvoeren van de juiste temporiserende maatregelen en het toekennen van een gebouw prestatie index cijfer geeft u de juiste tools om gericht te sturen naar gelang uw missie en budget in relatie tot de risico’s.

Het integrale kwaliteitsdenken is de manier om er voor te zorgen dat goedkoop geen duurkoop wordt.

puzzelstuk projectmanagement